ĐƠN GIÁ THAM KHẢO – DÙ SỰ KIỆN

(Các loại dù kích thước khác quy ra từ m2 dù tròn)
(Lưu ý: Khách hàng có nhu cầu làm ĐẠI LÝ, vui lòng liên hệ để có giá tốt)

Đường kính dù (m) 210d 210d chống thấm 420d 420d chống thấm 210d gằn ri
10 1.200.000 1.400.000 1.700.000 1.700.000 1.800.000
11 1.600.000 1.700.000 2.000.000 2.000.000 2.200.000
12 1.800.000 2.000.000 2.400.000 2.400.000 2.600.000
14 2.300.000 2.500.000 3.000.000 3.100.000 3.400.000
15 2.500.000 2.900.000 3.500.000 3.600.000 3.800.000
16 2.900.000 3.200.000 3.800.000 4.000.000 4.200.000
18 3.500.000 3.800.000 4.700.000 4.900.000 5.200.000
20 4.200.000 4.800.000 5.800.000 6.000.000 6.400.000
22 4.900.000 5.600.000 6.800.000 7.100.000 7.600.000
24 5.800.000 6.500.000 8.000.000 8.300.000 8.900.000
25 6.200.000 7.100.000 8.600.000 9.000.000 9.600.000
26 6.700.000 7.700.000 9.400.000 9.700.000 10.400.000
28 7.900.000 9.000.000 11.000.000 11.400.000 12.100.000
30 9.100.000 10.300.000 12.600.000 13.100.000 13.900.000

ĐƠN GIÁ THAM KHẢO – CỔNG HƠI

(Lưu ý: Khách hàng có nhu cầu làm ĐẠI LÝ, vui lòng liên hệ để có giá tốt)

STT Đường kính cổng (m) Đường kính ống (m) Chiều cao cổng (m) Thành tiền (Cổng bạt dù 210d) Thành tiền (Cổng bạt dù 420d Uli) Thành tiền (Cổng bạt PVC)(Dán được decal) Rồng
1 4 0.5 2 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.800.000
2 5 0.6 2.5 1.200.000 1.400.000 1.700.000 1.800.000
3 6 0.7 3 1.300.000 1.600.000 2.100.000 1.800.000
4 8 0.8 4 1.600.000 2.100.000 2.600.000 2.000.000
5 10 1 5 1.800.000 2.400.000 3.300.000 2.500.000
6 12 1.2 6 2.300.000 3.000.000 4.200.000 2.500.000
7 15 1.2 7.5 2.700.000 3.800.000 5.400.000 2.800.000
8 18 1.4 9 3.200.000 4.600.000 6.500.000 2.800.000
9 20 1.5 10 3.800.000 5.400.000 7.800.000 3.200.000
10 Máy thổi khí cầm tay loại tốt 500.000  
11 Máy thổi khí 1 HP 2.500.000  
12 Máy thổi khí 2 HP 3.500.000  
  Lưu ý: Đối với cổng có rồng toàn bộ sử dụng máy thổi 2HP. Với cổng 15+18+20 nếu có rồng sử dụng 2 máy thổi 2HP
Bảo hành 3 tháng đối với toàn bộ cổng + 6 tháng đối với máy thổi (bảo hành tại xưởng SX).
Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.